Tran Ngoc Hien

Vietnam

Ich habe von Mai 2016 bis Oktober 2016 Intensivkurse bei den Deutschkursen bei der Universität München (DKFA) besucht. Zuerst habe ich mit der Stufe 4 (B2.2) angefangen und im Oktober habe ich schon nach der Stufe 6 (C1.2) DSH bestanden. Der gut strukturierte Inhalt des Kurses und die Betreuung der Lehrer und Lehrerinnen haben mir sehr geholfen, mein Deutsch zu verbessern. Während des Kurses habe ich auch viele nette Leute kennen gelernt und  wir sind gute Freunde geworden. Ich habe mich darüber gefreut, dass ich eine richtige Entscheidung getroffen habe. Alle grammatischen Punkte wurden so gut strukturiert, dass sie mir sehr gut verständlich sind. Alle Lehrer und Lehrerinnen erklärten uns alles sehr deutlich, wenn wir ein Problem hatten. Für die Vorbereitung der Prüfung haben wir mit guten Materialien in allen 4 Teilen gut geübt, deshalb hatte ich in der Prüfung keine große Angst. Ich möchte noch einmal allen Lehrern sowie Lehrerinnen „Danke“ sagen und werde meinen Freunden auf jeden Fall DKFA weiter empfehlen. 

(vietnamesisch)

Tôi đã theo học các khóa học tiếng Đức tại trường DKFA từ tháng 5/2016 đến tháng 10/2016. Đầu tiên tôi bắt đầu với trình độ B2.2 và sau trình độ C1.2 tôi đã có thể đỗ được kỳ thi DSH. Nội dung khóa học được sắp xếp rất tốt và các giáo viên đã rất tận tình giúp đỡ tôi, điều đó đã giúp tôi cải thiện tiếng Đức của mình rất nhiều. Trong suốt thời gian học tôi cũng đã có dịp được làm quen với rất nhiều bạn bè mới và chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn. Tôi đã rất vui vì mình đã có một sự lựa chọn đúng đắn. Tất cả điểm ngữ pháp được sắp xếp một cách rất dễ hiểu. Các giáo viên thì giảng giải rất nhiệt tình khi chúng tôi có thắc mắc nào đó. Để chuẩn bị cho kỳ thi chúng tôi được ôn luyện rất kỹ cho cả 4 phần Nghe Nói Đọc Viết, nên khi vào thi tôi không cảm thấy lo lắng nữa. Tôi muốn một lần nữa cảm ơn tất cả các giáo viên đã giúp đỡ tôi và tôi chắc chắn sẽ giới thiệu bạn bè của tôi đến học tiếng Đức tại DKFA.